nina-bn-2016

Boże Narodzenie 2016

    „Kiedy nadchodzi wieczór wigilijny, spotykamy się przy wigilijnym stole rodzinnym, aby połamać się opłatkiem, składając sobie wzajemne życzenia.

    Tak więc umiłowani Bracia i Siostry, niech każdy z was rośnie duchowo z tajemnicy Bożego Narodzenia w swoim człowieczeństwie i w swoim chrześcijaństwie.

     Niech Bóg, który stał się Człowiekiem, będzie natchnieniem i pomocą do wszelkiego dobra i do walki z wszelkim złem.

    Niech będzie umocnieniem dla Małżeństw i Rodzin, niech pokazuje drogę Młodzieży, niech wspiera cierpiących i opuszczonych, niech daje dojrzałą mądrość i miłość tym, którzy doszli już do późnych lat życia.”

/św. Jan Paweł II

           Niech te słowa Św. Jana Pawła II będą życzeniami na Święta Narodzenia Pańskiego i Nowy 2017 Rok.

Niech w naszych rodzinach panuje wzajemna miłość i serdeczność, której wyrazem jest biały opłatek. Dzielmy się nim z miłością.

Z serdecznymi życzeniami 

Zarząd AKO Katowice     

 


Szanowni Państwo,
Podczas spotkania, które odbyło się 21 maja 2015r w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach oficjalnie zawiązał się AKO. Klub przyjął nazwę:

Akademicki Klub Obywatelski
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katowicach.

Deklarujemy, że Akademicki Klub Obywatelski w Katowicach jest otwarty dla tych, wszystkich członków środowiska akademickiego z województw Opolskiego i Śląskiego, którym bliskie są ideały zawarte w deklaracji programowej (Akcie Założycielskim).


Cieszymy się ogromnie z wyników wyborów.
Trzeba też, abyśmy razem nie przestawali prosić o światło i moc Ducha Świętego,
aby odnawiał to oblicze polskiej ziemi, jakie kształtuje każdy, kto na niej żyje.
Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniały je miłość i sprawiedliwość,
uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne,
szczególnie o to dobro, jakim jest wolna ojczyzna.
Tylko dzięki solidarnemu wysiłkowi, wspieranemu światłem i mocą Ducha Świętego,
można budować szczęśliwą teraźniejszość i przyszłość wszystkich Polaków.
/Jan Paweł II, Z Listu z okazji 25 rocznicy pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, 31.05.2004 Watykan/

I jak pisał o. Phil Bosmans
„Siedzimy w tej samej łodzi.
Płyńmy więc razem.
Drugiej arki Noego nie dostaniemy”