Oświadczenie Akademickich Klubów Obywatelskich im Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w sprawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

      Poznań – Toruń, 7.03.2020

4 marca br. Sąd Apelacyjny w Gdańsku uchylił wyrok Sądu Okręgowego w bulwersującej sprawie Hansa G., niemieckiego przedsiębiorcy, prowadzącego swą firmę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zatrudniającego polskich pracowników – a zarazem niekryjącego się z rasistowskimi uprzedzeniami wobec Polaków, definiującego się niedwuznacznie jako zwolennik ludobójczych praktyk Hitlera.

Deptanie godności ludzkiej i zastraszanie zatrudnionych pracowników zdemaskowała p. Natalia Nitek-Płażyńska w oparciu o dokumentację zgromadzoną w firmie Hansa G. w latach 2015-2016. Nagrania ujawnione przez jedną ze stacji telewizyjnych poświadczają, że Hans G. krzyczał m. in. do swych podwładnych: „Tak, jestem! Jestem hitlerowcem! To wina tego kraju, że taki jestem!” oraz:  „Zabiłbym wszystkich Polaków, nie miałbym z tym problemu”. Sąd Okręgowy w Gdańsku skazał niemieckiego biznesmena za szerzenie mowy nienawiści w lutym 2019 r. Obecny werdykt Sądu Apelacyjnego obarcza Powódkę, działającą w ważnym interesie społecznym, karą w postaci przeprosin byłego pracodawcy Hansa G., kwotą zadośćuczynienia (10 tys. zł) i kosztami procesowymi (5 tys. zł).

 

czytaj więcej ..

Inicjatorem oświadczenia jest AKO Kraków. Tekst oświadczenia można sygnować własnym nazwiskiem pod adresem:

http://ako.poznan.pl/9924/


Szanowni Państwo,

Podczas spotkania, które odbyło się 21 maja 2015r w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach oficjalnie zawiązał się AKO. Klub przyjął nazwę:

Akademicki Klub Obywatelski
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katowicach.

Deklarujemy, że Akademicki Klub Obywatelski w Katowicach jest otwarty dla tych, wszystkich członków środowiska akademickiego z województw Opolskiego i Śląskiego, którym bliskie są ideały zawarte w deklaracji programowej (Akcie Założycielskim).


Cieszymy się ogromnie z wyników wyborów.
Trzeba też, abyśmy razem nie przestawali prosić o światło i moc Ducha Świętego,
aby odnawiał to oblicze polskiej ziemi, jakie kształtuje każdy, kto na niej żyje.
Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniały je miłość i sprawiedliwość,
uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne,
szczególnie o to dobro, jakim jest wolna ojczyzna.
Tylko dzięki solidarnemu wysiłkowi, wspieranemu światłem i mocą Ducha Świętego,
można budować szczęśliwą teraźniejszość i przyszłość wszystkich Polaków.
/Jan Paweł II, Z Listu z okazji 25 rocznicy pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, 31.05.2004 Watykan/

I jak pisał o. Phil Bosmans
„Siedzimy w tej samej łodzi.
Płyńmy więc razem.
Drugiej arki Noego nie dostaniemy”