Gliwice 21 maja 2015r.

Akt Założycielski

Akademickiego Klubu Obywatelskiego

im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katowicach

        W poczuciu obywatelskiej odpowiedzialności za pomyślny rozwój Rzeczpospolitej Polskiej jako suwerennego, solidarnego Państwa, w trosce o utrzymanie naszej tożsamości narodowej, więzi rodzinnych i społecznych, mając świadomość roli środowisk akademickich w całokształcie życia kraju, powołujemy Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katowicach.

        Działania nasze obejmują środowiska akademickie Województwa Opolskiego i Śląskiego, nawiązują do powstania analogicznego Klubu w Poznaniu, którego założenia ideowe i programowe akceptujemy i popieramy.

        Głównym celem Akademickiego Klubu Obywatelskiego w Katowicach jest integracja środowisk akademickich w działaniach na rzecz kształtowania i propagowania postaw obywatelskich i patriotycznych, zgodnych z naszymi tradycjami narodowymi i kulturowymi
oraz z poszanowaniem wartości chrześcijańskich, które od wielu wieków współtworzą polską tożsamość narodową a także zasady solidarności społecznej i demokracji we wszystkich sferach życia publicznego.

        Zadaniem Klubu są działania na rzecz: prestiżu edukacji i nauki polskiej, etycznych postaw środowisk akademickich, zabieranie głosu w istotnych sprawach dotyczących środowiska akademickiego i Rzeczpospolitej a także wychowania świadomych obywateli, gotowych wziąć odpowiedzialność za sprawy publiczne.

      Chcemy państwa dobrze rządzonego, mającego dobre prawa i instytucje, rządzonego i urządzonego sprawiedliwie, którego władze pamiętają, że ich zadaniem jest służba obywatelom.