Na zebraniu, które odbyło się 24 września 2015 roku o godzinie 17.00 ukonstytuował się Zarząd AKO-Katowice. Postanowiono, że Zarząd będzie miał 3 wiceprzewodniczących, sekretarza i dwóch członków.

Skład Zarządu:

Przewodniczący:

Prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień

3 Wiceprzewodniczących:

Prof. dr hab. Ewa Borkowska

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala

Dr hab. Piotr Stec, Prof. UO

Sekretarz:

Mgr inż. Janina Szymanowicz

Członkowie:

Dr hab. inż. Adam Michczyński, Prof. Pol. Śl.

Dr hab. inż. Andrzej Pułka, Prof. Pol. Śl.