Kraków, dnia 23 października 2016 roku

List otwarty

Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

w Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Katowicach,
Krakowie, Poznaniu, Toruniu i Warszawie

w sprawie przyjaźni Polaków i Węgrów

 

Szanowny Pan

Premier Węgier Viktor Orban

 

          Wielce Szanowny Panie Premierze,

 

            nasze Narody, polski i węgierski, łączy nie tylko bliskie sąsiedztwo geograficzne, w przeszłości bezpośrednie, podobna historia, wspólni władcy ale też unikalna w skali światowej wzajemna sympatia i chęć niesienia sobie pomocy w trudnych okolicznościach. Historycy wskazują też na zbieżność osiągania sukcesów politycznych przez nasze kraje w okresach naszej współpracy i popadania w tarapaty gdy tej współpracy brakuje. Najnowsza historia daje tego dobitne przykłady. Mamy głęboką wdzięczność dla premiera Węgier Pála Telekiego, który w początkach lipca 1920, w krytycznym momencie wojny polsko-bolszewickiej podjął decyzję o udzieleniu militarnej pomocy Polsce, przekazując i transportując nieodpłatnie zaopatrzenie wojskowe. Następnie, w 1939 roku, będąc powtórnie premierem powiedział, że „prędzej wysadzi swoje własne linie kolejowe, niż weźmie udział w inwazji na Polskę”. My Polacy solidaryzowaliśmy się z Narodem Węgierskim podczas powstania w Budapeszcie w 1956 roku masowo oddając krew i niosąc bezpośrednią pomoc potrzebującym Węgrom. Współczesność dostarcza nam kolejnych dowodów solidarności.

            Na ręce Pana Premiera chcemy złożyć głębokie podziękowania za obecną postawę Węgier w sprawach dotyczących Polski, w szczególności za głosy europarlamentarzystów węgierskich, reprezentujących stanowisko partii Fidesz, którzy przeciwstawili się rezolucji Parlamentu Europejskiego szkalującej Polskę. Uczynili to wbrew oficjalnemu stanowisku Europejskiej Partii Ludowej, do której należą w PE.

            Mamy głęboką nadzieję, że wspólnie będziemy trwać w przyjaźni i współkształtować prawdziwie demokratyczną Europę w chrześcijańskim duchu.

 

Łączymy wyrazy głębokiego szacunku,

 Akademickie Kluby Obywatelskie im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

 W imieniu Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego:

 

w Gdańsku

Przewodniczący: prof. dr hab. med. Piotr Czauderna

 

w Lublinie

Przewodniczący: prof. dr hab. Waldemar Paruch,

Sekretarz: dr hab. Mirosław Szumiło

 

w Łodzi

Przewodniczący: Senator RP, prof. dr hab. Michał Seweryński

 

w Katowicach

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień
Wiceprzewodniczący:
prof. dr hab. Ewa Borkowska

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala
dr hab. Piotr Stec, prof. UO
Sekretarz: mgr inż. Janina Szymanowicz
dr hab. inż. Andrzej Pułka
dr hab. inż. Adam Michczyński

w Krakowie

Przewodniczący: prof. zw. dr hab. Ryszard Kantor

Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. inż. Jan T. Duda

Sekretarze:

dr Mirosław Boruta

dr inż. Janusz Opiła

mgr inż. Andrzej Ossowski

 

w Poznaniu

Przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak

Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Stefan Zawadzki

Duszpasterz: ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz

 

w Toruniu

Przewodniczący: dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR-PIB,

Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Wojciech Polak

 

w Warszawie

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Artur H. Świergiel