Kraków, 21 maja 2017 r.

 OŚWIADCZENIE

Akademickich Klubów Obywatelskich w Gdańsku, Katowicach,
Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu i Warszawie

w sprawie upadku postaw akademickich

na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

w Toruniu

 

            Środowiska skupione wokół Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z oburzeniem przyjęły wiadomość, że Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z przyczyn pozaustawowych zaprzestał wykonywania swoich obowiązków związanych z procesem nadania stopnia naukowego doktorantowi tego Wydziału, którego opiekunem naukowym jest prof. Lech Morawski. Pamiętamy analogiczne nagonki przeprowadzane w czasach totalitarnego państwa, którym był PRL.

            Niezrozumiała jest postawa pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, którzy przenieśli swoją polityczną niechęć do prof. Lecha Morawskiego na jego doktoranta, uniemożliwiając mu publiczną obronę pracy doktorskiej. Karanie doktoranta za poglądy polityczne jego promotora jest głęboko niemoralne i łamie wiele reguł życia akademickiego. Taka nieetyczna postawa pracowników Uczelni stoi w rażącej sprzeczności z deklarowaną podczas ślubowania doktorskiego wiernością ideom i postawom akademickim:  godność, którą wam nadamy, zachowacie czystą i nieskalaną i nigdy jej nie splamicie nieprawymi obyczajami lub hańbiącym życiem. Niepokojąca jest masowość akcji bojkotu – świadczy o upadku postaw etycznych wśród licznej grupy pracowników tej Uczelni.

            Zdumienie budzi również stanowisko Rady Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, w którym wyrażone jest zrozumienie dla nieetycznych zachowań pracowników bojkotujących z przyczyn politycznych publiczną obronę pracy doktorskiej.

            Wkraczanie uwarunkowań politycznych w  proces kształcenia kadr naukowych, a zwłaszcza  „karanie” młodych naukowców za poglądy ich mistrzów jest przekroczeniem nie tylko granic postaw etycznych, ale także prawnych.

            Społeczność akademicka skupiona w Akademickich Klubach Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego zdecydowanie potępia takie zachowania i wyraża nadzieję, że podobne skandaliczne sytuacje więcej się nie powtórzą.

             Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – Przewodniczący AKO Poznań

            Prof. dr hab. inż. Artur Świergiel – Przewodniczący AKO Warszawa

            Prof. dr hab. Ryszard Kantor – Przewodniczący AKO Kraków

            Prof. dr hab. Michał Seweryński – Przewodniczący AKO Łódź

            Prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – Przewodniczący AKO Katowice

            Prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna – Przewodniczący AKO Gdańsk 

            Prof. dr hab. Waldemar Paruch – Przewodniczący AKO Lublin

            Prof. dr hab. Jacek Piszczek – Przewodniczący AKO Toruń

 

  Tutaj można złożyć swój podpis poparcia na stronie AKO.POZNAŃ (UWAGA! Wszyscy członkowie AKO KATOWICE juz znajdują się na liście poparcia)