AKO Katowice wspiera wszelkie działania, które kierowane są w obronie pani prof. Ewy Budzyńskiej, socjolog z Uniwersytetu Śląskiego. Zawsze będziemy występować w obronie wolności słowa na uczelniach oraz we wszystkich instytucjach działalności publicznej o profilu akademickim.  

Uczelnia wyższa, która jest i zawsze będzie kolebką wolności intelektualnej i obywatelskiej winna respektować prawa jej pracowników do wypowiadania swoich poglądów oraz prowadzenia wolnych badań naukowych. Każda uczelnia jest miejscem debaty, dyskusji i rozmowy, a ścieranie się różnych poglądów i polemiczny charakter dyskusji winien być dumą każdej instytucji akademickiej. Jesteśmy przeciwni jakiejkolwiek represji poglądów i wprowadzaniu cenzury. Wolność słowa jest jednym z najważniejszych założeń misji uczelni. Nauczyciel akademicki musi mieć prawo do wypowiedzenia swoich poglądów, niezależnych, wolnych i zgodnych z konstytucją państwa polskiego. Wspieramy i będziemy zawsze wspierać wszelkie działania w obronie osób, które będą represjonowane za głoszenie wolnej myśli i słowa w Polsce, która jest wolnym krajem i naszą Ojczyzną. Przypominamy, iż w Misji Uniwersytetu Śląskiego czytamy:

(Dokument przyjęty przez Senat UŚ na posiedzeniu w dniu 20 maja 1997r.) ,,Uniwersytet Śląski działając w myśl najlepszej tradycji etosu nauki europejskiej przyjmuje, iż jako wspólnota uczonych i studentów złączonych wzajemnym szacunkiem i zaufaniem nie tylko odpowiada na wzrastające edukacyjne potrzeby społeczności, którym czyni zadość kształcąc na najwyższym możliwym poziomie i prowadząc badania naukowe w poszanowaniu podstawowego prawa akademickiej wolności w dociekaniu Prawdy, lecz także wypełnia istotną służbę społeczną polegającą na wszechstronnym rozwijaniu osobowości oraz formowaniu twórczych postaw i duchowych aspiracji ludzi z nim związanych, oddziałując w ten sposób na kulturowe oblicze Regionu i całej Polski.”

,,Uniwersytet służy Wolności Jednostki spełniającej poprzez naukę część swojego powołania życiowego i wolności badań naukowych. Na niej, bowiem wspiera się szacunek dla Osoby ludzkiej i innych istot zarówno ożywionych, jak i nieożywionych.”

Jesteśmy świadomi takiego powołania uczelni, którą jest nie tylko uniwersytet, ale każda inna jednostka edukacyjna, badawcza i akademicka. Dlatego wspieramy apel o obronę pani prof. Ewy Budzyńskiej, długoletniego pracownika uczelni i Osoby o wzorowej postawie etycznej.

Zarząd AKO Katowice