„ROK 966 – MIESZKO, KSIĄŻĘ POLSKI SIĘ OCHRZCIŁ”

Jan-Matejko-Chrzest-Polski_obrazy-olejne_reprodukcje-i-kopie-na-plotnie-Galeria-Jana-Matejki-1024x745-660x480/Jan Matejko – Chrzest Polski/

Pod władzą Mieszka była ziemia Polan leżąca wokół Gniezna i Poznania (wg dokumentów z X w. – państwo gnieźnieńskie) oraz pozostałe ziemie Wielkopolski, ziemie leżące wokół Łęczycy i Sieradza, Mazowsze, Pomorze, Sandomierz z przyległościami, ziemia lubuska. Wszyscy poddani Mieszka byli Słowianami. Ówczesne państwo liczące ok. 1,5 mln ludzi zamieszkiwały różne plemiona między innymi Polanie, z których pochodził Mieszko, Mazowszanie, Pomorzanie. Państwo Mieszka za sąsiadów miało głównie pogan: na północnym zachodzie graniczyło z Wieletami, na pólnocnym wschodzie – z Prusami, na wschodzie – z Rusią, na południowym wschodzie z Węgrami, tylko na południu sąsiadami były chrześcijańskie Czechy. Mieszko zdecydował się na przyjęcie chrztu i już w roku 965 zaczął budować pierwszy kościół. Poprosił o rękę córki Bolesława czeskiego, Dobrawy.
14 kwietnia 966r, za pontyfikatu papieża Jana XIII, w Wielką Sobotę książę Mieszko I przyjął chrzest, wraz z nim przyjęło jego najbliższe otoczenie, a potem wraz z przybyłym do Polski księżmi uczestniczył on w chrztach swoich poddanych.
W średniowieczu w czasie liturgii Wigilii Paschalnej chrzczono wybitne osobistości.
Maria – Mlada, siostra Dobrawy a jednocześnie Kseni klasztoru benedyktynek w Brzewnowie pod Pragą przebywając na synodzie w Rzymie, wyjednała u papieża bullę upoważniającą władcę Polan, a zarazem małżonka jej siostry, do założenia na swoim terenie biskupstwa. W 968 roku założone zostało w Poznaniu biskupstwo misyjne (obecnie wg terminu Prawa Kanonicznego – Administratura apostolska). Pierwszym polskim biskupem został Jordan podlegający bezpośrednio papieżowi Janowi XIII. Swoją pracę pasterską rozpoczął na Ostrowie Tumskim. Tworzył organizację kościelną, wzniósł klasztor i szkołę katedralną. W 970 roku rozpoczął wydawanie „Rocznika Jordana”, kształcił miejscowe duchowieństwo, rozbudowywał sieć parafialną, przygotowywał budowę katedry, uczył wiernych podstawowych prawd wiary, chrzcił, uczył zasad postępowania. W 999 roku na synodzie rzymskim papież Sylwester II erygował nową archidiecezję z siedzibą w Gnieźnie, wtedy też przyrodni brat św. Wojciecha, zakonnik z klasztoru benedyktynów na Awentynie Radzim Gaudenty otrzymał w Rzymie sakrę biskupią.
W roku 1000 podczas zjazdu gnieźnieńskiego z udziałem Cesarza Ottona III oraz legata papieskiego Roberta założona została pierwsza metropolia kościelna w Polsce ze stolicą w Gnieźnie, w skład której wchodziły trzy sufraganie: w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu a bp Radzim Gaudenty pierwszym arcybiskupem gnieźnieńskim oraz metropolitą na ziemiach Polskich. Abp Gaudenty konsekrował pierwszych biskupów: krakowskiego Poppona, wrocławskiego Jana i kołobrzeskiego Reinberna.

Przyjęcie chrztu było historycznym zwrotem w dziejach Polski. Kraj Mieszka wszedł do grupy państw cywilizacji łacińskiej. Od chrztu Mieszka i jego dworu wywodzi się państwowość Polska i jej chrześcijaństwo.

Orędzie Prezydenta RP przed Zgromadzeniem Narodowym z okazji jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski (PL/ENG):
witryna WWW.PREZYDENT.PL