Miło nam zakomunikować, że dwaj członkowie naszego klubu: Prof. dr art. rzeźbiarz Stanisław Słodowy oraz mgr inż. arch. Wojciech Słodowy zostali uhonorowani Międzynarodową Nagrodą Sztuki ” Il David di Gran Lorenzo Bernini” 2015 przyznaną przez Włoską Akademię Sztuki na Świecie „ITALIA IN ARTE NEL MONDO” oraz specjalną Nagrodą Praw Człowieka w hołdzie Annie Frank.

Poniżej prezentujemy statuetki nagród oraz dzieła Autorów, za które zostali nagrodzeni wraz z krótkimi notkami biograficznymi. Laureatom serdecznie gratulujemy!

Profesor dr artysta rzeźbiarz Stanisław Słodowy

Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Rzeźby w pracowni prof. Jerzego Bandury ukończył obroną pracy dyplomowej w roku 1960.

Pracę naukowo-dydaktyczną podejmuje w Politechnice Śląskiej na Wydziale Architektury w roku 1965 prowadząc zajęcia z przedmiotów: Rzeźba, Kompozycja, Rysunek, Malarstwo i Sztuki stosowane w architekturze. Zatrudnienie w Politechnice Śląskiej kończy przejściem na emeryturę w roku 2002.

stanisław-rzeźbastanisław-nagroda

 Mgr inż. Architekt Wojciech Słodowy

Urodzony w Zabrzu w 1960 roku, studia na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej ukończył w 1988 roku. Bezpośrednio po studiach odbył praktykę w „B.P. BIPROMOG” w Gliwicach. W 1990 roku podjął pracę naukowo-dydaktyczną na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kolejno na stanowiskach asystenta, wykładowcy i mianowanego starszego wykładowcy w Zakładzie Sztuk Pięknych (obecnie Zakładzie Sztuk Pięknych i Użytkowych). Od wczesnych lat 70-tych współpracuje czynnie przy licznych realizacjach: rzeźbiarskich, witrażowych i konserwatorskich wraz ze swym ojcem i mistrzem Prof. Stanisławem Słodowym.

wojciech-rzeźba wojciech-nagroda