W dniu 3 maja 2017 r., w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, prof. dr hab. n. med. dr HC Mieczysław Chorąży został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę Orderem Orła Białego, w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych w dziedzinie biologii i biochemii nowotworów, propagowanie profilaktyki przeciwnowotworowej, działalność patriotyczną oraz społeczną.  Profesor urodził się w Janówce k. Białej Podlaskiej. W czasie okupacji ukończył szkołę średnią w systemie tajnego nauczania. Brał czynny udział w działaniach konspiracyjnych w szeregach Armii Krajowej. Dwukrotnie ranny w czasie Powstania Warszawskiego, a po jego upadku został internowany jako jeniec wojenny do stalagu XIA w Altengrabow w Niemczech. W roku 1951, po ukończeniu studiów w Akademii Medycznej w Warszawie, został zatrudniony w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach. Profesor, lekarz i onkolog, jest jednym z pionierów badań nad mutagenezą środowiskową oraz epidemiologią molekularną. Autor wielu artykułów i monografii, w dużej części anglojęzycznych, w tym wydanej wspólnie z prof. Kazimierzem Duxem książki pt. „Wstęp do biologii nowotworów”, które przyniosły Profesorowi światowe uznanie. Nie sposób nie wymienić uzupełnionego już wydania III autobiografii „Z Janówki w świat. Wspomnienia 1925-1995”, opatrzonej mottem „Miej charakter – to jest prawie wszystko” (Władysław Orkan), ilustrowanej autorskimi szkicami, pastelami i akwarelami. Studia, wizytacje naukowe i współpraca z wieloma ośrodkami w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i krajach Europy Wschodniej, potwierdzają to światowe uznanie działalności Profesora. Jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, jak również członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności, Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Śląskiej Akademii Medycznej, członkiem wielu rad naukowych instytutów badawczych, licznych towarzystw naukowych, członkiem honorowym Hungarian Oncological Society,  członkiem Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Wypromował 18 doktorów, z których 5 uzyskało tytuł naukowy profesora. Obecnie inicjator i organizator gliwickiej Wszechnicy Polskiej Akademii Umiejętności, dzieła o walorach edukacyjnych i poznawczych. Laureat niezliczonych wyróżnień, nagród i odznaczeń za działalność w czasie wojny i odznaczeń państwowych, w tym m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, dwukrotnie Krzyżem Walecznym, Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Medalem za Warszawę 1939-1945, Krzyżem Partyzanckim.

Gratulacje dla profesora Chorążego_1