W dniu 28.09.2019 odbędzie się w Warszawie Konferencja naukowa pt. „Osądzić Rzeź Woli”. Poniżej publikujemy dwa dokumenty otrzymane od Organizatorów: zawiadomienie oraz porządek obrad

administrator